Opis:

Media cube, ili kako se svetu košarke naziva "NBA" cube, je jedan od najkopleksnijih projekata koje je Angerona uspešno sprovela.