Opis:

Naša se rešenja se primenjuju i van naših granica. U Podgorici je postavljen ekran 15 kvadratnih metra na Bulevaru 21. Maja (put za Budvu).